• 0268 274 190
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
LICEUL TEORETIC "ZAJZONI RAB ISTVÁN"

Săcele Jud. Brașov

B-dul Brașovului Nr. 107

ROMÂNIA

Telefon: (+40) 0268 274 190

ISKOLAI
HELYZETELEMZÉS, BEMUTATÓ

LICEUL TEORETIC "ZAJZONI RAB ISTVÁN"

Săcele Jud. Brașov

B-dul Brașovului Nr. 107

Cod: 505600

ROMÂNIA

Telefon: (+40) 0268 274 190
A négyfalusi és barcasági magyar oktatás rövid története

Johannes Hontérusz, a nagy brassói reformátor, amikor 1544 - ben meglátogatta az akkori Hétfalut, lejegyezte hogy már 1542 - ben mûködött egy egyházi iskola amelyet egy tanító vezetett. Az iskola székhelye Csernátfaluban volt, éppen azon a helyen , ahol jelenleg is áll iskolánk egyik épülete . Tehát a négyfalusi oktatásnak bizonyítottan legalább 458 éves múltja van.
Az azóta eltelt évszázadok alatt megszakítás nélkül folyt a magyar nyelvû oktatás, mindig léteztek magyar iskolák, általában a templomok mellett, szoros és gyümölcsözõ együttmûködésben a helyi történelmi egyházakkal. Templom és iskola - így találta meg a barcasági csángó magyarság a túlélés egyetlen lehetséges módját.

 

A kommunizmus évei alatt a hét falu közül 4 - et ( Bácsfalu, Türkös, Csernátfalu, Hosszúfalu) Szecseleváros ( Orasul Sacele ) néven közigazgatásilag egyesítettek, míg a többi 3 ( Tatrang, Zajzon és Pürkerec) Tatrang községgé alakult. Ugyanakkor, az akkori hatalom folyamatos nyomást gyakorolt a magyar közösségre, következetes és állandó lépéseket tett a magyar iskolahálózat meggyengítésére.

 

Ennek a diszkrimináló kisebbségi politikának a következményeként 1978 - ban megszünt a négyfalusi magyar elméleti középiskolai tanítás.

 

Helyzetelemzés. Iskolabemutató.

Az 1989 - es romániai események után újra lehetett igényelni az önkéntes módon megszüntetett iskolák megalakítását.
A helyi magyar közösség vágya, hogy anyanyelven taníttassa gyerekeit, lehetové tette 1990 - ben a Négyfalusi Magyar Liceum újraindítását, amely 1992 - ben felvette a Zajzoni Rab István Elméleti Középiskola ( Liceul Teoretic Zajzoni Rab István ) nevet, a tragikus sorsú helyi költo tiszteletére.

 

Ekkor a középiskolánk I - XII osztállyal muködött, összesen 332 tanulóval. Az I. - VIII. általános iskolás osztályok mellett a liceumi tagozaton évfolyamonként 1 - 1 elméleti profílú osztály létezett, matematika-informatika profillal.
A 2001 – 2002 –es tanévben a már meglévo osztályok mellé szakiskolai osztályokat is igényeltünk, amelyek a 2003 – 2004 –es tanévtol kezdodoen a mesterségek és muvészetek iskolájának keretén belül muködnek, a következo szakokkal:
- turizmus – vendéglátóipar- élelmezés ( turism si alimentatie publica)
- fafeldolgozás – asztalosság ( prelucrarea lemnului – tamplar universal)

 

A szakosztályok tanulói helyi vállalkozóknál végzték a gyakorlatot, szerzodés alapján, adott esetekben munkahely biztosításával is.

 

Az osztályok profíljainak megválasztásában, munkánk eredményessé tételében figyelembe vettük a helyi sajátosságokat, a hagyományok ápolását, a helybeli közösség összetételét, igényeit. Ezeket a továbbiakban be szeretnénk röviden mutatni.

 

Az iskola hivatása, létezésének indokai:

 

1.Anyanyelvu oktatás.

 

Négyfalu magyarajkú lakosságának száma kb. 10000, amihez hozzászámítható a környezõ falvakban élo szórványmagyar közösség is. Ennek a lakosságnak, a barcasági csángóknak , a székelyektol eltéro, sajátos múltja, történelme és nagyon értékes, egyedülálló hagyománykincse van.

 

Iskolánk lehetoséget nyújt nemcsak a helybeli gyerekeknek, hanem a környékbelieknek ( Tatrang, Zajzon, Pürkerec, Keresztvár, Apáca, Ürmös, Újfalu, Krizba, Brassó-i magyar közösség ) is arra, hogy középiskolában anyanyelvükön tanulhassanak.
Ennek megvalósításában lényeges elem egy bentlakás létezése, amelyet a Barcasági Csángó Alapítvány muködtet, egy olyan alapítvány, amely a helyi közösség kezdeményezesere jött létre, és amelynek célja az iskolánk támogatása, a barcasági magyar oktatás megsegítése.

 

Ugyanakkor meggyozodésünk, hogy a falusi gyerekek sokkal könnyebben és eredményesebben beilleszkedhetnek abba a kisvárosi, sokszor a falusihoz nagyon közeli környezetbe, amelyben a Zajzoni Rab István Középiskola muködik mint, tegyük fel, Brassó nagyvárosi forgatagába.

 

Jelen pillanatban a bentlakás nem muködik, gyerekhiány miatt, de a közeljövoben szeretnénk újraindítani.

 

2. Hagyományápolás.

 

Figyelembe véve azt a bonyolult és sajátos szociális helyzetet, amelyben iskolánk muködik, fontos szerepet vállalunk a közösség szellemi életének megszervezésében, a helyi szokások, hagyományok és hagyományos mesterségek megorzésében és továbbításában.

 

E felelosség vállalását az is indokolja, hogy Négyfalu, vidéki kisvárosként, kiesik a fontosabb színtársulatok és muvészegyüttesek útvonalából és ugyanakkor a várasiasodási folyamat magában hordozza a szép osi hagyományok , szokások, mesterségek elhanyagolásának veszélyét.

 

Tanáraink szorosan együttmuködnek azokkal a még alkotó népmuvészekkel, még élo helybeli öregekkel, akik jól ismerik ezeket a hagyományokat, szokásokat, akik még gyakorolják az osi mesterségeket . Ugyanakkor, tanulókat bevonva, felkutatják, összegyujtik, azokat a tárgyakat, dokumentumokat amelyek gyökereinket igazolják.

 

Ezeknek az értékeknek a feltárása tanulóink elott, a fiatalok bevonása ebbe a munkába az egyetlen lehetosége annak, hogy ez a táj, ez a barcasági csángó közösség egy szépen csengo dallamot hozzon az ország, a világ tájegységeinek, népeinek szimfóniájába.

 

A felvázolt helyzetbol kiderül, hogy iskolánk nagyon fontos szerepet tölt be a helyi közösség életében, létezésével és tevékenységével próbálja kielégíteni különféle érdekcsoportok igényeit, úgy mint a helyi és környékbeli magyar közösség, az evangélikus közösség, helyi vállalkozók , szülok.

 

Az ezredvég felfordult értékrendu világában egy tíz évvel ezelott be(újra)indult magyar elméleti középiskolának nehéz megtalálni azt az utat, amely az ot létrehozó és élteto közösséget szolgálva a diákok, szülok, társadalom igényeinek kielégltéséhez vezet.

 

Nehéz eredményesnek lenni, hiszen az eredményesség sok mindent jelent:
a tanulók szempontjából segítséget jövo - terveik valóraváltásához, a szülok jobb és könnyebb életet szeretnének gyerekeik számára, a társadalom az állandóan változó körülményekhez alkalmazkodni tudó generációkat igényel, a tanárok pedig igyekeznek az elobbieket mind megvalósítani az igazi emberi értékek feladása nélkül.

 

2007 szeptember 7.                                                                                                                                                                        Papp Árpád
Négyfalu                                                                                                                                                                                                        tanár

Leiras...

...

Leiras...

...

Leiras...

...

Leiras...

...

© 2021 Zajzoni Rab István Középiskola | Minden jog fenntartva.