Történeti áttekintes

ZAJZONI  RAB  ISTVÁN   KÖZÉPISKOLA

Négyfalu, Brassó  megye

Brassói   út   107 sz.

ROMÁNIA

 

Pontos romániai  cím:

LICEUL  TEORETIC  ZAJZONI RAB ISTVÁN

Or.  Sacele   Jud.  Brasov

Bdul  Brasovului  Nr.  107

Cod: 505600

ROMANIA

Telefonszám:   (0040) - 0268 - 274190

 

ISKOLAI

HELYZETELEMZÉS, BEMUTATÓ

 

A  négyfalusi és barcasági magyar oktatás rövid története

 

                Johannes  Hontérusz, a nagy brassói  reformátor, amikor 1544 - ben meglátogatta  az akkori  Hétfalut, lejegyezte  hogy már 1542 - ben mûködött  egy egyházi iskola amelyet egy tanító  vezetett. Az iskola székhelye Csernátfaluban volt, éppen azon a helyen , ahol jelenleg is áll iskolánk egyik épülete . Tehát a négyfalusi oktatásnak bizonyítottan legalább 458 éves múltja van.

                Az azóta eltelt  évszázadok alatt megszakítás nélkül folyt a magyar nyelvû oktatás, mindig léteztek magyar iskolák, általában a templomok mellett, szoros és gyümölcsözõ együttmûködésben a helyi történelmi egyházakkal. Templom és iskola  -  így találta meg a barcasági csángó magyarság a túlélés egyetlen lehetséges  módját.

                A kommunizmus évei alatt a hét falu közül 4 - et  ( Bácsfalu, Türkös, Csernátfalu, Hosszúfalu)  Szecseleváros ( Orasul  Sacele )  néven közigazgatásilag egyesítettek,  míg a többi 3 ( Tatrang, Zajzon és Pürkerec) Tatrang községgé alakult. Ugyanakkor, az akkori  hatalom folyamatos nyomást  gyakorolt a magyar közösségre, következetes és állandó  lépéseket tett a magyar iskolahálózat meggyengítésére.

               Ennek  a diszkrimináló kisebbségi politikának a következményeként 1978 - ban megszünt  a négyfalusi magyar elméleti középiskolai tanítás.

 

Helyzetelemzés. Iskolabemutató.

 

               Az 1989 - es romániai események után újra lehetett igényelni az önkéntes módon megszüntetett iskolák megalakítását.

               A helyi magyar  közösség vágya, hogy anyanyelven taníttassa gyerekeit, lehetővé tette 1990 - ben a Négyfalusi Magyar  Liceum újraindítását, amely 1992 - ben felvette a Zajzoni Rab István Elméleti  Középiskola     ( Liceul Teoretic Zajzoni Rab István ) nevet, a tragikus sorsú helyi költő tiszteletére.

               Ekkor a középiskolánk I - XII osztállyal működött, összesen 332 tanulóval. Az I. - VIII. általános  iskolás osztályok mellett a liceumi tagozaton évfolyamonként 1 - 1 elméleti profílú osztály létezett,  matematika-informatika  profillal.

                A 2001 – 2002 –es tanévben  a  már  meglévő  osztályok  mellé  szakiskolai  osztályokat  is  igényeltünk,  amelyek  a  2003 – 2004 –es  tanévtől  kezdődően  a  mesterségek  és  művészetek  iskolájának  keretén  belül  működnek,  a  következő  szakokkal:

-          turizmus – vendéglátóipar- élelmezés ( turism  si  alimentatie  publica)

-          fafeldolgozás – asztalosság ( prelucrarea  lemnului – tamplar  universal)

    A  szakosztályok  tanulói  helyi vállalkozóknál  végzték  a  gyakorlatot, szerződés  alapján,  adott  esetekben  munkahely  biztosításával  is.

 

               Az osztályok  profíljainak megválasztásában, munkánk eredményessé tételében figyelembe vettük a helyi sajátosságokat, a hagyományok ápolását, a helybeli közösség összetételét, igényeit. Ezeket a továbbiakban  be szeretnénk  röviden mutatni.

 

 

Az iskola hivatása, létezésének indokai:  

 

  1. 1.  Anyanyelvű oktatás

    Négyfalu magyarajkú lakosságának száma kb. 10000, amihez hozzászámítható a környezõ falvakban élő szórványmagyar közösség is. Ennek a lakosságnak, a barcasági csángóknak , a székelyektől eltérő, sajátos múltja, történelme és nagyon értékes, egyedülálló  hagyománykincse  van.

    Iskolánk lehetőséget nyújt nemcsak a helybeli gyerekeknek, hanem a környékbelieknek  ( Tatrang, Zajzon, Pürkerec, Keresztvár, Apáca, Ürmös, Újfalu, Krizba, Brassó-i magyar közösség ) is  arra, hogy középiskolában  anyanyelvükön tanulhassanak.

    Ennek megvalósításában lényeges elem egy bentlakás létezése, amelyet a Barcasági Csángó Alapítvány  működtet, egy olyan alapítvány, amely a helyi közösség kezdeményezesere jött létre, és amelynek célja az iskolánk támogatása, a barcasági magyar oktatás megsegítése.

    Ugyanakkor meggyőződésünk, hogy a falusi gyerekek sokkal könnyebben és eredményesebben beilleszkedhetnek abba a kisvárosi, sokszor a falusihoz nagyon közeli  környezetbe, amelyben a Zajzoni Rab István Középiskola működik mint, tegyük fel, Brassó nagyvárosi forgatagába.

Jelen pillanatban a bentlakás nem működik, gyerekhiány miatt, de a közeljövőben szeretnénk újraindítani.

 

2. Hagyományápolás.

     Figyelembe véve azt a bonyolult és sajátos szociális helyzetet, amelyben iskolánk működik, fontos szerepet vállalunk a közösség szellemi életének megszervezésében, a helyi szokások, hagyományok és hagyományos mesterségek megőrzésében és továbbításában.

     E felelősség vállalását az is indokolja, hogy Négyfalu, vidéki kisvárosként, kiesik a fontosabb színtársulatok és művészegyüttesek útvonalából  és ugyanakkor a várasiasodási folyamat magában hordozza a szép ősi hagyományok , szokások, mesterségek elhanyagolásának  veszélyét.

      Tanáraink szorosan együttműködnek azokkal a még alkotó népművészekkel, még élő helybeli öregekkel, akik jól ismerik ezeket a hagyományokat, szokásokat, akik még gyakorolják az ősi mesterségeket .  Ugyanakkor, tanulókat bevonva, felkutatják, összegyűjtik,  azokat  a tárgyakat, dokumentumokat amelyek gyökereinket igazolják.

       Ezeknek az értékeknek a feltárása tanulóink előtt, a fiatalok bevonása ebbe a munkába az egyetlen lehetősége annak, hogy ez a táj, ez a barcasági csángó közösség egy szépen csengő dallamot hozzon az ország, a világ tájegységeinek, népeinek szimfóniájába.

 

A felvázolt helyzetből kiderül, hogy iskolánk nagyon fontos szerepet tölt be a helyi közösség életében, létezésével és tevékenységével próbálja kielégíteni különféle érdekcsoportok igényeit, úgy mint a helyi és környékbeli magyar közösség, az evangélikus közösség, helyi vállalkozók , szülők.

 

Az ezredvég felfordult értékrendű világában egy tíz évvel ezelőtt be(újra)indult  magyar elméleti középiskolának nehéz megtalálni azt az utat, amely az őt létrehozó és éltető közösséget szolgálva a diákok, szülők, társadalom igényeinek kielégltéséhez vezet.

Nehéz eredményesnek lenni, hiszen az eredményesség sok mindent jelent:

a tanulók szempontjából segítséget jövő - terveik  valóraváltásához,  a szülők jobb és könnyebb életet szeretnének gyerekeik számára, a társadalom az állandóan változó körülményekhez alkalmazkodni tudó generációkat igényel, a tanárok pedig igyekeznek az előbbieket mind megvalósítani  az igazi emberi értékek feladása nélkül.

 

 

2007 szeptember 7.                                                                            Papp Árpád

Négyfalu                                                                                                tanár

 

 

 

 

 

 

 

9 - 195.369.25.1