Image
Image
 • 0268 274 190
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Módosult az érettségire való iratkozás dátuma

Újdonság (25.05.2021.): A változások miatt szoros határidőn belül lehet iratkozni az érettségire a május 31. - június 4. helyett az iratkozás május 25-31. időszakra módosult.

Kívánunk kitartást és erőt végzőseinknek az előttük álló kihívásokhoz!

Máj. 10-13. Próbaérettségi

 • Máj. 10., hétfő Román
 • Máj. 11., kedd Matek
 • Máj. 12., szerda Biológia
 • Máj. 13., csütörtök Magyar

!!! Május 25-31. Iratkozás az érettségi vizsgára
Az iratkozáshoz szükséges típusnyomtatvány (Cerere de tip) megtalálható az iskola titkárságán vagy letölthető ide kattintva. Letöltés esetén fontos tudni, hogy kék írószerrel kell kitölteni és a többi irattal együtt az iskola titkárságán kell leadni május 31-ig. 

Az előző évfolyamokon végzett diákjainknak hirdetjük, hogy május 31-ig várjuk jelentkezésüket az idei érettségi vizsgára. Szükséges iratok:

 • Kérés (Cerere de tip): az iskola titkárságán kitölthető vagy letölthető/nyomtatható a honlapról (kék írószerrel kell kitölteni és le kell adni az iskola titkárságán) ide kattintva.
 • Személyi igazolvány másolata (buletin)
 • Születési bizonyítvány másolata (certificat de naștere)
 • Nők esetében, ha férjhez ment: házassági levél másolata (certificat de căsătorie)
 • Bizonyítvány, ami a 4 középiskolai év jegyeit tartalmazza (Foaia matricolă)
 • Nemzetközi oklevelek (Adeverința cu notele la probele pentru care solicită recunoașterea notelor): a nemzetközi okleveleket (pl. ECDL, nyelvvizsga) meg lehet feleltetni a szóbeli vizsgák jegyének. Erre vonatkozó szabályozás itt található: https://www.edums.ro/_bac2021/OMEC_6063.pdf

Jún. 4. - Tanév vége

Jún 14-25. Szóbeli vizsgák időszaka volt, de május 20-án közzé tették, hogy nem lesz szóbeli érettségi, helyette korábbi osztályzatokat fogadnak el, egyenértékesítenek. A jegyek számolása kapcsán kidolgozták a módszertant, amelyet május 28-án tettek közzé, erről alább részletesen írunk. 

Jún. 28. - júl. 1. Érettségi vizsga: írásbeli

 • Jún. 28., hétfő Román
 • Jún. 29., kedd Matek
 • Jún. 30., szerda Biológia
 • Júl. 1., csütörtök Magyar

Júl. 5., hétfő Eredmények közzététele 12 óráig, az óvásokat 12 és 18 óra között lehet benyújtani

Júl. 6-9. Óvások elbírálása

Júl. 9., péntek Végleges eredmények


A 2021-ban, az érettségi szóbeli vizsgák minősítésének megállapítására (jegymegfeleltetésre) kidolgozott szabályzat: 

Román nyelvből és magyarból a kommunikációs kompetenciák szintjét egyenértékűnek tekintik a vizsgázó tanuló ezen tantárgyak középiskolai oktatása során kapott éves általánosainak kerekítés nélküli számtani középarányosával (átlagot számolnak a 4 év médiái alapján: összeadják az évvégi médiákat az illető tantárgyból, elosztják 4-gyel). 

A 9-12-es általánosokból kiszámított középarányost a következőképpen alakítják minősítéssé:

* közepes felhasználó – ha a középérték 5 és 6,99 között van;

* haladó felhasználó – ha a középérték 7 és 8,49 között van;

* tapasztalt felhasználó – ha a középérték 8,50 és 10 között van.

Hasonlóképpen kell megállapítani az idegen nyelvű kommunikáció kompetenciaszintjét, annyi különbséggel, hogy csak azon líceumi évek általánosát veszik számításba, amelyekben a tanuló tanulta azt a tantárgyat. A szaktárca szerint a kompetenciaszintet az egységes európai nyelvi referenciakeretben előírt A1–B2 rendszerben adják meg a következők szerint:

* A1 minősítés – ha a középérték 5 és 5,99 között van;

* A2 minősítés – ha a középérték 6 és 6,99 között van;

* B1 minősítés – ha a középérték 7 és 8,49 között van;

* B2 minősítés – ha a középérték 8,5 és 10 között van.

digitális kompetenciaszintet az ebből a szaktantárgyból a 9. és 10. osztályban elért év végi általánosok kerekítés nélküli számtani középértékéből számítják ki (összeadják, 2-vel elosztják) a következőképpen:

* kezdő felhasználó – ha a középérték 5 és 5,99 között van;

* közepes szintű felhasználó – ha a középérték 6 és 6,99 között van;

* haladó felhasználó – ha a középérték 7 és 8,49 között van;

* tapasztalt felhasználó – ha a középérték 8,50 és 10 között van.

Azok a tanulók, akik líceumi tanulmányaik alatt nemzetközi nyelvvizsgát vagy digitális kompetenciavizsgát tettek (ECDL), kérhetik, hogy eredményüket ismerjék el a digitális kompetenciák és az idegennyelv próbák eredményének.

 

Image

© 2021 Zajzoni Rab István Középiskola | Minden jog fenntartva.