Zajzoni Rab István Középiskola

KÜLDETÉSÜNK

 

 

VIZIUNEA

”Ennek a népnek élnie kell, tehát az iskola állani fog.”

Tredort Ágoston magyar oktatásügyi miniszter XIX.sz. vége

„Acest popor va trăi, deci școala va dăinui.”

Trefort Agoston ministru maghiar al educației la sf. sec. XIX

 

 

MISIUNEA

Educație bazată pe valorile culturii naționale, universale dar și specificațiilor locale în spiritul moralei creștine, al respectării legilor țării respectiv al legilor eticii pentru elevii de etnie maghiară din Țara Bârsei.

9 - 195.369.25.1